Katalogové číslo: 1185 Kategorie:

Tláskalová-Hogenová Helena, prof. MUDr.

Prof. MUDr. Helena Tlaskalová-Hogenová, DrSc. se narodila 29. prosince 1938 v Praze. Fakultu všeobecného lékařství UK absolvovala v roce 1962. Od roku 1968 vědecká pracovnice imunologického oddělení Mikrobiologického ústavu ČSAV. Zaměřila se na vývoj imunity v ontogenezi, slizniční imunitu a na význam střevní mikroflóry pro vývoj imunity a pro vznik autoimunitních nemocí. V roce 1994 obhájila doktorskou dizertaci a v roce 1995 dosáhla docentury na UK. V roce 2001 byla jmenována profesorkou.

Přednáší na 1. lékařské fakultě a Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Je autorkou či spoluautorkou více než 180 původních vědeckých prací v impaktovaných časopisech, které byly citovány více než 1500×, 55 kapitol v českých a zahraničních odborných knihách a tří patentů. Je členkou řady domácích i zahraničních vědeckých a odborných společností, organizací a výborů – v letech 1997–2000 byla předsedkyní České imunologické společnosti, je členkou výboru České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, členkou Učené společnosti ČR, členkou vědeckých rad 1. LF UK a UK. Získala řadu cen, například Cenu ČSAV (1981 a 1982), Cenu společnosti gastroenterologické (1996), Cenu prof. Zavázala (1997), medaili Nihon University v Tokiu (1999) a medaili J. E. Purkyně (2006).

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

Velikost audionahrávky 69 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Střevo, imunita a naše soužití s bakteriemi“