Bilanční diskuze s doktorkou Prekopovou. Původní název měl být „Krize rodiny“.

Katalogové číslo: 1374 Kategorie:

Kuneš Pavel, P.

Narozen roku 1937. Působil jako katolický kněz v Plzni, Praze a Klecanech. Roku 1968 obhájil společně s Petrem Ebenem užívání rytmických písní a nástrojů v kostelech. V roce 1990 spoluzakládal (za ČBK ) náboženskou redakci v ČST. Pořady pro děti. Od r. 2000 je farářem v Praze-Vršovicích. Roku 2004 vyšlo 3. vydání jeho knihy Základní křesťanská poradna.

Le Fay Monika

Bez podrobností.

Prekopová Jiřina, PhDr.

PhDr. Jiřina Prekopová (SRN) je diplomovaná psycholožka a psychoterapeutka. V těchto profesích se uplatnila až po emigraci do Západního Německa v r. 1970. Do té doby byla „vším“, i dělnicí v JZD, uklízečkou, telegrafistkou při ČSD, s postupem obrody pracovala v osvětě, rozvíjela model estetické výchovy pro podporu dětské osobnosti. Je autorkou řady věd. článků a populárních knih, z nichž se některé staly bestsellery a byly přeloženy do 17 jazyků. Česky vyšly: Malý tyran, Děti jsou hosté, kteří hledají cestu, Jak být dobrým rodičem, Prvorozené dítě, Neklidné dítě, Když dítě nechce spát, Empatie, Odhalte poklad u svého dítěte a Nese mě řeka lásky.

Životním úkolem se jí stala možnost obnovy bezpodmínečné lásky pod pevným objetím. V tomto smyslu vyvíjí terapii pro rodinné vztahy v rodině. Zakládá instituty a vzdělávací centra (mj. v Čechách pod vedením PhDr. Jaroslava Šturmy, v Rakousku, Německu, ve Španělsku, v Mexiku a Jižní Africe). Žije většinou na přednáškových cestách, zřídka je ve svém bytě u Bodamského jezera. Byla jmenována čestnou členkou Česko-moravské společnosti pro psychologii a České společnosti pro soc. pediatrii.

Vacek Václav, P. Mgr.

Václav VACEK (1946, Dolní Čermná) je emeritní farář v Letohradě. Jeho otec byl politický vězeň nacistického i komunistického režimu. Vyučil se nástrojařem. Po maturitě začal při zaměstnání studovat strojní fakultu ČVUT. Posléze studoval na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1975, poté působil ve farnostech královéhradecké diecéze. Před rokem 1989 byl součástí církevního disentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška. Velký význam ve svém životě přikládá setkáním s osobnostmi podzemní církve, mezi které patřili Josef Zvěřina, Oto Mádr, Jiří Reinsberg, Jan Rybář. V letech 1990–2019 byl farářem v Letohradě. Na konci července 2019 odešel na vlastní žádost do výslužby. Je členem kněžské a pastorační rady Královéhradecké diecéze.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

, , ,

Velikost audionahrávky 80 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Beseda s přáteli a posluchači“