V přednášce bude poukázáno na evoluční význam lidské kultury, která se u hominidů vyvinula jako evolučně stabilní strategie chování asi před půl milionem let.

Katalogové číslo: 1530 Kategorie: Štítky: ,

Popis

V přednášce bude poukázáno na evoluční význam lidské kultury, která se u hominidů vyvinula jako evolučně stabilní strategie chování („social grooming“) asi před půl milionem let. Její udržení v evoluci bylo zajištěno vývojem libostních mechanismů (krása) a opatřeno tak vlastní motivační strukturou. Souvisí s rozvojem neokortexu (social brain) více než používání nástrojů či chůze po zadních a je předpokladem rozvoje jazyka (homo erectus zřejmě ještě jazykem neoplýval). Bude vysvětlen význam systému tzv. zrcadlových buněk při zajištění evolučně výhodné schopnosti vcítění se do druhého a predikce jeho chování. Umění a hra jsou důležitými nástroji k trénování tohoto systému, a to i v ontogenezi. V přednášce rovněž zazní hypotéza o dekonstrukci výtvarného umění a hudby ve 20. století.

Höschl Cyril, prof. MUDr., DrSc., FRCPsych.

Cyril HÖSCHL (1949, Praha) je psychiatr, popularizátor vědy a vysokoškolský pedagog. Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy, obor všeobecné lékařství. Již na fakultě pracoval dva roky v biochemickém ústavu u profesora Jana Štěpána, jednoho ze zakladatelů české osteologie. Psychiatrii se původně nechtěl věnovat, uvažoval o vnitřním lékařství či farmakologii. V roce 1982 obhájil kandidátskou práci (CSc.) z oboru neuroendokrinologie. Roku 1988 ukončil habilitační řízení (doc.) a v roce 1991 byl jmenován profesorem psychiatrie Univerzity Karlovy. Byl prvním svobodně zvoleným děkanem 3. lékařské fakulty UK (1990–97) a v období 1997–2003 zde působil ve funkci proděkana pro reformu studia a zahraniční styky. Od roku 1990 je přednostou Psychiatrické kliniky 3. LF UK a ředitelem Psychiatrického centra Praha, jež se roku 2015 transformovalo v Národní ústav duševního zdraví v Klecanech.

V letech 2007–2008 působil ve funkci prezidenta Asociace evropských psychiatrů, v období 2008–2009 v pozici prezidenta Evropské federace lékařských akademií (FEAM). Mezi roky 2004–2011 byl předsedou České lékařské akademie.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

K dispozici

,

Velikost audionahrávky 117 MiB
Velikost videonahrávky 1,1 GiB
Délka videonahrávky 66 min.

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Umění a (neuro)věda“