Bencko Vladimír, prof. MUDr., DrSc.

Absolvent Lékařské fak. UK v Praze. Byl odb. asistentem Ústavu hygieny obecné a komunální Lék. fak. hygienické UK v Praze (1963–1986) a pracovníkem Ústavu tropického zdravotnictví ILF Praha (1986–1990). Mimo svou pracovní náplň byl od r. 1972 dočasným poradcem Světové zdrav. org. a od r. 1990 do rozdělení ČSFR poradcem ministra na federálním výboru pro životní prostředí. V současnosti je přednostou Ústavu hygieny a epidemiologie 1. Lék. fak. UK (od 1.11.1991) a od r. 1993 dočasným konzultantem výboru pro výzkum moderní společnosti při NATO.

Zveřejněno přes 160 prací v oblasti monitoringu expozice člověka toxickým látkám perzistujícím v prostředí (toxické kovy a chlorované uhlovodíky) a epidemiologie zhoubných novotvarů.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky