Katalogové číslo: 441 Kategorie: Štítky: , , ,

Popis

Moderuje Ing. Martin Kupka.

Bednář Jan, prof. RNDr., CSc.

Studium na Mat.-fyz. fak. v Praze r. 1970, kde v současnosti vyučuje na katedře Meteorologie a ochraně prostředí. Hlavním odborným polem působnosti je znečištění ovzduší, mechanismy jeho transportu a modelování. Je předsedou České meteorologické společnosti a členem prezidia České křesťanské akademie. Je spoluautorem monografií: Fyzikamezní vrstvy atmosféry, Pozoruhodné jevy v atmosféře, Příručka dynamické meteorologie. Zveřejněno cca 100 odb. článků a recenzí, mnoho veřejných přednášek apod.

Bencko Vladimír, prof. MUDr., DrSc.

Absolvent Lékařské fak. UK v Praze. Byl odb. asistentem Ústavu hygieny obecné a komunální Lék. fak. hygienické UK v Praze (1963–1986) a pracovníkem Ústavu tropického zdravotnictví ILF Praha (1986–1990). Mimo svou pracovní náplň byl od r. 1972 dočasným poradcem Světové zdrav. org. a od r. 1990 do rozdělení ČSFR poradcem ministra na federálním výboru pro životní prostředí. V současnosti je přednostou Ústavu hygieny a epidemiologie 1. Lék. fak. UK (od 1.11.1991) a od r. 1993 dočasným konzultantem výboru pro výzkum moderní společnosti při NATO.

Zveřejněno přes 160 prací v oblasti monitoringu expozice člověka toxickým látkám perzistujícím v prostředí (toxické kovy a chlorované uhlovodíky) a epidemiologie zhoubných novotvarů.

Hach Petr, doc. MUDr., CSc.

Studium: 1958-64 Fak. všeob. lékařství UK v Praze (dnes 1. Lék. fak.), 1980 CSc. v oboru anatomie, histologie a embryologie, 1987 habilitace.

Prac. zařazení: 1964 postupně řádný věd. aspirant, odb. asistent a docent Embryologického ústavu FVL UK/1.LF UK, 1990 proděkan pro studijní záležitosti Fak. všeobec. lékařství UK v Praze, 1991–93 člen a předseda Akad. senátu 1. LF UK. člen a předseda Akad. senátu UK, 1993–99 děkan 1. LF UK v Praze, 1999–02 proděkan 1. LF UK v Praze, 1995 přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK.

Zveřejněno: 86 původních prací z oboru kvantitativní elektronové mikroskopie, kvantit. světelné mikroskopie a stereologie, morfologie pigment. buněk a granul; další práce z oboru historie medicíny, problematiky embryolog. bádání, reprodukční medicíny, lékařské etiky, aj.

Další činnost: 1994 řádný člen Papežské akademie Pro vita, 1995–2001 člen výkonného výboru Evropské asociace lék. fakult v Evropě, 2001 prezident Evropské asociace lék. fakult v Evropě, 2000 předseda Kolegia kat. lékařů pražské arcidiecéze a Asociace kolegií katol. lékařů České republiky, 2001 člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Mlčoch Lubomír, prof. Ing., CSc.

Studium na VŠE Praha. Je profesorem ekonomie, děkanem Fakulty sociálních věd UK a ředitelem politologicko-ekonomické sekce ČKA. Zveřejněno: Teorie firmy (1970), Chování čs.podnikové sféry (1990), Institucionální ekonomie (1996), Zastřená vize ekonomické transformace (1997).

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

, , ,

Velikost audionahrávky 134 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Zdravotní a ekonomické výhledy přežití 3. tisíciletí“