Hach Petr, doc. MUDr., CSc.

Studium: 1958-64 Fak. všeob. lékařství UK v Praze (dnes 1. Lék. fak.), 1980 CSc. v oboru anatomie, histologie a embryologie, 1987 habilitace.

Prac. zařazení: 1964 postupně řádný věd. aspirant, odb. asistent a docent Embryologického ústavu FVL UK/1.LF UK, 1990 proděkan pro studijní záležitosti Fak. všeobec. lékařství UK v Praze, 1991–93 člen a předseda Akad. senátu 1. LF UK. člen a předseda Akad. senátu UK, 1993–99 děkan 1. LF UK v Praze, 1999–02 proděkan 1. LF UK v Praze, 1995 přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK.

Zveřejněno: 86 původních prací z oboru kvantitativní elektronové mikroskopie, kvantit. světelné mikroskopie a stereologie, morfologie pigment. buněk a granul; další práce z oboru historie medicíny, problematiky embryolog. bádání, reprodukční medicíny, lékařské etiky, aj.

Další činnost: 1994 řádný člen Papežské akademie Pro vita, 1995–2001 člen výkonného výboru Evropské asociace lék. fakult v Evropě, 2001 prezident Evropské asociace lék. fakult v Evropě, 2000 předseda Kolegia kat. lékařů pražské arcidiecéze a Asociace kolegií katol. lékařů České republiky, 2001 člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Zobrazuji všech 5 výsledků

List of products

Zobrazuji všech 5 výsledků