Katalogové číslo: 690 Kategorie:

Hach Petr, doc. MUDr., CSc.

Studium: 1958-64 Fak. všeob. lékařství UK v Praze (dnes 1. Lék. fak.), 1980 CSc. v oboru anatomie, histologie a embryologie, 1987 habilitace.

Prac. zařazení: 1964 postupně řádný věd. aspirant, odb. asistent a docent Embryologického ústavu FVL UK/1.LF UK, 1990 proděkan pro studijní záležitosti Fak. všeobec. lékařství UK v Praze, 1991–93 člen a předseda Akad. senátu 1. LF UK. člen a předseda Akad. senátu UK, 1993–99 děkan 1. LF UK v Praze, 1999–02 proděkan 1. LF UK v Praze, 1995 přednosta Ústavu pro histologii a embryologii 1. LF UK.

Zveřejněno: 86 původních prací z oboru kvantitativní elektronové mikroskopie, kvantit. světelné mikroskopie a stereologie, morfologie pigment. buněk a granul; další práce z oboru historie medicíny, problematiky embryolog. bádání, reprodukční medicíny, lékařské etiky, aj.

Další činnost: 1994 řádný člen Papežské akademie Pro vita, 1995–2001 člen výkonného výboru Evropské asociace lék. fakult v Evropě, 2001 prezident Evropské asociace lék. fakult v Evropě, 2000 předseda Kolegia kat. lékařů pražské arcidiecéze a Asociace kolegií katol. lékařů České republiky, 2001 člen Etické komise Ministerstva zdravotnictví ČR.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

Velikost audionahrávky 156 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Antikoncepce – její rizika a etické problémy“