Mlčoch Lubomír, prof. Ing., CSc.

Studium na VŠE Praha. Je profesorem ekonomie, děkanem Fakulty sociálních věd UK a ředitelem politologicko-ekonomické sekce ČKA. Zveřejněno: Teorie firmy (1970), Chování čs.podnikové sféry (1990), Institucionální ekonomie (1996), Zastřená vize ekonomické transformace (1997).

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky