Beneš Karel, prof. RNDr., CSc.

Studium na biolog. fak. UK Praha, v současnosti pracuje v oblasti biologie rostlinné buňky, diferenciace pletiv, tkáňově specifické exprese transgenů. Byl vedoucím věd. prac. ČSAV, po r. 1989 na Jihočeské univerzitě, zastával funkce v senátu univerzity, Radě VŠ a grant.agenturách. Z dalších aktivit možno jmenovat: jirchářské semináře, spolupráci s Dr. Zvěřinou a Dr. Mádrem, člen presidia ČKA a The Europ.Society for the Study of Science and Teology. Je autorem přes 150 pův. prací, včetně metodologie, dějin vědy a vztahu přír. věd k filosofii a teologii.

Zobrazuji všechny 4 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 4 výsledky