Katalogové číslo: 717 Kategorie: Štítky: ,

Beneš Karel, prof. RNDr., CSc.

Studium na biolog. fak. UK Praha, v současnosti pracuje v oblasti biologie rostlinné buňky, diferenciace pletiv, tkáňově specifické exprese transgenů. Byl vedoucím věd. prac. ČSAV, po r. 1989 na Jihočeské univerzitě, zastával funkce v senátu univerzity, Radě VŠ a grant.agenturách. Z dalších aktivit možno jmenovat: jirchářské semináře, spolupráci s Dr. Zvěřinou a Dr. Mádrem, člen presidia ČKA a The Europ.Society for the Study of Science and Teology. Je autorem přes 150 pův. prací, včetně metodologie, dějin vědy a vztahu přír. věd k filosofii a teologii.

Grygar Jiří, RNDr., CSc.

Jiří GRYGAR (1936) je astronom a astrofyzik. Přírodovědecká fakulta MU Brno 1957, fyzika, dále Matematicko-fyzikální fakulta UK Praha 1959, astronomie; vědecká aspirantura: astrofyzika 1963, Astronomický ústav ČSAV, Ondřejov, kde pracoval jako vědecký pracovník. Od roku 1980 vedoucí vědecký pracovník Fyzikálního ústavu ČSAV v Řeži, od roku 1991 v téže funkci ve Fyzikálním ústavu AV ČR v Praze. Předseda Rady České televize 1992–1997, předseda České astronomické společnosti 1992–1998. Dále je členem sekce přírodních a technických věd České křesťanské akademie, zakládající člen a od roku 2004 předseda Učené společnosti ČR a člen Klubu skeptiků SISYFOS. Viceprezident Evropské rady skeptických organizací od roku 2001. V mezinárodních vědeckých časopisech zveřejnil 125 původních vědeckých prací z oborů astronomie, astrofyzika a dálkový průzkum Země. Publikoval kolem 60 populárně-vědeckých knih, sborníků a brožur, dále větší množství článků v populárně vědeckých časopisech a rovněž působil v populárně vědeckých pořadech v televizi a rozhlase.

Honěk, RNDr.

Bez podrobností.

Nečas Jiří, RNDr.

Bez podrobností.

Svoboda Augustin, prof. MUDr., CSc., dr. h.c.

Nar. 1940, vystudoval lékařskou fakultu MU v Brně 1963, hodnost CSc. na SAV Bratislava 1975, habilitace na LF MU v Brně 1983, od r. 1993 je profesorem lékařské biologie a přednostou biolog. ústavu LF MU v Brně, Doctor honoris causa – Szeged University 1996.

Odborné zaměření: obecná biologie, biologie buňky, biologie kvasinek, apoptóza nádorové buňky, bioetika.

Publikace: 120 časopiseckých prací (přes 600 citací), 10 skript a monografií.

Člen výborů Čs. biologické společnosti, Moravsko-slezské křesť. akademie a Kolegia katolických lékařů v Brně. Členem komunity Emmanuel.

Vacek Václav, P. Mgr.

Václav VACEK (1946, Dolní Čermná) je emeritní farář v Letohradě. Jeho otec byl politický vězeň nacistického i komunistického režimu. Vyučil se nástrojařem. Po maturitě začal při zaměstnání studovat strojní fakultu ČVUT. Posléze studoval na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1975, poté působil ve farnostech královéhradecké diecéze. Před rokem 1989 byl součástí církevního disentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška. Velký význam ve svém životě přikládá setkáním s osobnostmi podzemní církve, mezi které patřili Josef Zvěřina, Oto Mádr, Jiří Reinsberg, Jan Rybář. V letech 1990–2019 byl farářem v Letohradě. Na konci července 2019 odešel na vlastní žádost do výslužby. Je členem kněžské a pastorační rady Královéhradecké diecéze.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

, , , , ,

Velikost audionahrávky 69 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Možnosti a meze vědy (dialog přírodovědců s teology)“