Svoboda Augustin, prof. MUDr., CSc., dr. h.c.

Nar. 1940, vystudoval lékařskou fakultu MU v Brně 1963, hodnost CSc. na SAV Bratislava 1975, habilitace na LF MU v Brně 1983, od r. 1993 je profesorem lékařské biologie a přednostou biolog. ústavu LF MU v Brně, Doctor honoris causa – Szeged University 1996.

Odborné zaměření: obecná biologie, biologie buňky, biologie kvasinek, apoptóza nádorové buňky, bioetika.

Publikace: 120 časopiseckých prací (přes 600 citací), 10 skript a monografií.

Člen výborů Čs. biologické společnosti, Moravsko-slezské křesť. akademie a Kolegia katolických lékařů v Brně. Členem komunity Emmanuel.

Zobrazuji všechny 2 výsledky

List of products

Zobrazuji všechny 2 výsledky