Hajný Martin, Ing., Ph.D.

Narozen r.1970. Vystudoval radiotechniku na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde také absolvoval postgraduální studium. Disertační práci na téma Predikce rozptylu elektromagnetických vln na dešťovém prostředí obhájil v roce 1999. V průběhu studia byl zapojen do řešení mezinárodního projektu COST 255. Po absolvování náhradní vojenské služby pracuje od roku 2000 v komerční praxi.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek