Pokorný Jan, doc. RNDr., CSc.

Jan POKORNÝ (1946) vystudoval biologii a chemii na Přírodovědecké fakultě UK. Zabýval se fotosyntézou a ekofyziologií vodních rostlin a revitalizací mokřadů v Botanickém ústavu ČSAV. Je ředitelem ENKI, o. p. s., zaměřuje se na úlohu rostlin v distribuci sluneční energie a utváření mezoklimatu. Přednáší na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, České zemědělské univerzitě v Praze a University of Applied Sciences v Turku (Finsko). Je členem výzkumné rady Technologické agentury ČR a mezinárodních vědeckých organizací.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek