Rybář Petr, RNDr.

Narozen r.1944. Zoolog, ekolog a pedagog, speleolog, novinář, spisovatel a fotograf, etnolog s mnoha dalšími zájmy. Jeho rodina byla v 50. letech perzekuována. Po prvotním zákazu studií absolvoval chem. průmyslovku v HK a v Pardubicích (1962), poté Přírod. fak. UK v Praze (1967). Pracoval v institucích zaměřených na ochranu přírody, v současnosti zaměstnán na Krajském úřadě v H. Králové. Několik desetiletí činný jako spolupracovník Mezinár. unie ochrany přírody (IUCN).

V uplynulých třiceti letech procestoval asi 40 zemí na 4 kontinentech. Hlavním odb. zájmem je ekologie a etnologie boreoalpinních oblastí – tj. příroda a působení člověka v oblastech velehor a sev. krajin. Od roku 1972 procestoval řadu horstev v Evropě, Asii či Sev. Americe, zorganizoval výpravy do subarktické zóny Skandinávie, ale obrací pozornost i k pouštním oblastem (střední Asie, sev. Afrika).

Fotografuje a nahrává zvukové záběry, popularizuje získané poznatky formou výstav u nás i v zahr., přednášek (asi 1000 repríz cestopisných pásem). Mnoho odb. i populárních článků a knih o přírodě a cestování jako: Čelenka Matky Země, Země živých legend, Stezky k pustinám, Kanadou za romantikou, hist. román Stříbrné stíny atd. Jmenován čestným členem Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE; na loňském setkání cestovatelů byla jeho prezentace „Himálaj není jen led a sníh“ odměněna Cenou cestovatelů Hanzelky a Zikmunda za rok 2003.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek