Šedinová Jiřina, Doc.

Patří k představitelům hebraistiky a židovských studií v České republice. Studovala hebraistiku a historii na FF UK, pak pracovala řadu let v Židovském muzeu v Praze. Od roku 1999 je docentkou hebraistiky na FF UK se specializací na židovské dějiny, kulturní dějiny a literaturu. Specializuje se především na hebrejskou narativní prózu a poesii, která vznikala v českých zemích a střední Evropě od středověku po 19. století a kterou popularizuje mj. v překladech do češtiny. Podílí se na překládání moderní izraelské literatury (Amos Oz, Aharon Appelfeld, básník Jehuda Amichaj aj.). Vede překladatelský seminář pro studenty hebraistiky na FF UK.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek