Strupková Elena, Mgr.

Po absolvování DAMU v Praze v r. 1974 působila v několika pražských i mimopražských divadlech jako herečka. V současné době vede umělecký soubor Divadla Miriam v Praze. V 90. letech absolvovala dálkové studium na Katol. teol. fakultě UK v Praze a psychoterap. výcvik logoterapie a existenciální analýzy. Kromě umělecké činnosti se v současné době věnuje i psychoter. a vede semináře bibliodramatu.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek