Tretera Rajmund Jiří, P. doc. JUDr., OP

Nar. 1940, abs. PF UK, doktorát 1967 (mezinárodní právo), stud. afrikanistiku. Jako věřící nesměl až do r. 1989 vyučovat. Zam. jako hospodářský právník, činnost v ČCE. Od r. 1980 tajně působil v dominikánském řádě (stud. teologii, učil círk. právo). 1991 kněžské svěcení. 1990–1993 v duch. správě u sv. Jiljí v Praze. Vyuč. círk. právo na PF UK, od docentury 1993 na plný úvazek.

Napsal: Synagoga a církve kdysi a dnes 1994, Konfesní právo a církevní právo 1997, Stát a církve v ČR 2002. Spoluautor: Kultura středověku 1995, Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa/B.2 – Tschechien, Vídeň 2003, Dějiny evropského kontinentálního práva – 2. vyd. 2004. Předseda Společnosti pro círk. právo, šéfredaktor Revue círk. Práva.

Zobrazen 1. – 9. z 21 výsledků

List of products

Zobrazen 1. – 9. z 21 výsledků