Valenta Aleš, Dr.

PhDr. Aleš Valenta, Ph.D., (1964, Jilemnice) absolvoval FF UK, obor historie (1986). V roce 2004 obhájil doktorskou práci. Za starého režimu působil v Krajském muzeu východních Čech v Hradci Králové a po propuštění v důsledku protirežimních aktivit krátce v cihelně Předměřice. Po roce 1989 byl okresním manažerem Občanského fóra v Hradci Králové, parlamentním tajemníkem min. zahraničí, novinářem a politickým analytikem ODA. V letech 1995–2011 vyučoval historii na Pedagogické, resp. Filozofické fakultě Univerzity HK. Jako historik se zabýval raně novověkou aristokracií a politickými dějinami rakousko-uherské monarchie. Od roku 2011 působil jako archivář a nezávislý publicista. Od července 2016 je politickým analytikem Institutu Václava Klause.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek