Váňa Petr, ak. soch.

Petr VÁŇA (1965, Praha) vstoupil do sochařského ateliéru ve třinácti letech. Nejdříve jako žák sochaře Jiřího Saiferta a potom sochaře Jindřicha Severy. Studoval obor sochařství na Střední uměleckoprůmyslové škole kamenické v Hořicích. Roku 1984 diplomoval na pražské AVU.

Zabývá se sochařskou tvorbou při obnově sakrálních staveb, volnou tvorbou, restaurováním uměleckých památek a dalšími projekty. Realizoval řadu kopií barokních soch (sousoší Vzkříšení Krista v pražské Loretě, čtyři sochy evangelistů na průčelí kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze). Od roku 1997 pracoval na obnově staroměstského Mariánského sloupu. Svá díla vystavuje na individuálních i kolektivních výstavách. Jeho sochy jsou realizovány v Berlíně, Hannoveru, Římě, Vitirchianu a na mnoha místech České republiky.

Zúčastnil se několika sympozií. Je organizátorem Sochařského sympozia Cesta mramoru v Dobřichovicích. Jeho další zajímavé projekty jsou například Mezinárodní sochařská skupina Five sculptors nebo projekt Jižní ateliér.

Zobrazen jediný výsledek

List of products

Zobrazen jediný výsledek