Katalogové číslo: 134 Kategorie: Štítek:

Kašparů Maxmilián Jaroslav, MUDr.

Studium na Lék. fak. UK Praha – stomatologie, Lék. fak. UK Bratislava – všeob. med., Teolog.fak. Č. Budějovice. V současnosti působí jako asistent na TF Č. Budějovice (pastorální teologie a homiletika), kat. diakon, dále pracuje jako psychiatr a pedopsychiatr. Do r. 1994 prezident Č. katol. Charity, člen Společnosti pro studia sekt a nových nábož. směrů. R. 1997 založil 1. Centrum pastorální medicíny v ČR.

Zveřejněné knihy: Hovory o sobě, Syndrom kněžského vyhoření, Malý kompas víry, Májová čtení (1999) a Věroměr (1999).

Rybář Jan, P., SJ

Bez podrobností.

Tretera Rajmund Jiří, P. doc. JUDr., OP

Nar. 1940, abs. PF UK, doktorát 1967 (mezinárodní právo), stud. afrikanistiku. Jako věřící nesměl až do r. 1989 vyučovat. Zam. jako hospodářský právník, činnost v ČCE. Od r. 1980 tajně působil v dominikánském řádě (stud. teologii, učil círk. právo). 1991 kněžské svěcení. 1990–1993 v duch. správě u sv. Jiljí v Praze. Vyuč. círk. právo na PF UK, od docentury 1993 na plný úvazek.

Napsal: Synagoga a církve kdysi a dnes 1994, Konfesní právo a církevní právo 1997, Stát a církve v ČR 2002. Spoluautor: Kultura středověku 1995, Recht und Religion in Mittel- und Osteuropa/B.2 – Tschechien, Vídeň 2003, Dějiny evropského kontinentálního práva – 2. vyd. 2004. Předseda Společnosti pro círk. právo, šéfredaktor Revue círk. Práva.

Vacek Václav, P. Mgr.

Václav VACEK (1946, Dolní Čermná) je emeritní farář v Letohradě. Jeho otec byl politický vězeň nacistického i komunistického režimu. Vyučil se nástrojařem. Po maturitě začal při zaměstnání studovat strojní fakultu ČVUT. Posléze studoval na CMBF v Litoměřicích. Na kněze byl vysvěcen v roce 1975, poté působil ve farnostech královéhradecké diecéze. Před rokem 1989 byl součástí církevního disentu, podílel se v něm na vydávání samizdatu, byl členem sboru poradců kardinála Františka Tomáška. Velký význam ve svém životě přikládá setkáním s osobnostmi podzemní církve, mezi které patřili Josef Zvěřina, Oto Mádr, Jiří Reinsberg, Jan Rybář. V letech 1990–2019 byl farářem v Letohradě. Na konci července 2019 odešel na vlastní žádost do výslužby. Je členem kněžské a pastorační rady Královéhradecké diecéze.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

, , ,

Velikost audionahrávky 159 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Příprava na manželství + kulatý stůl“