Katalogové číslo: 342 Kategorie:

Duka Dominik, Mons. ThLic. kardinál, OP

Jaroslav DUKA (1943, Hradec Králové) vyrůstal v rodině profesionálního vojáka, který se účastnil zahraničního odboje a v 50. letech byl vězněn spolu s důstojníky západní fronty.

V roce 1960 maturoval na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové. Další studium mu nebylo umožněno. Pracoval v hradecké továrně ZVÚ a vyučil se strojním zámečníkem. V roce 1965 byl přijat ke studiu na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích. 5. ledna 1968 vstoupil tajně do dominikánského řádu a přijal řádové jméno Dominik. 6. ledna 1969 složil časné sliby, 22. června 1970 přijal kněžské svěcení z rukou kardinála Štěpána Trochty a pět let působil v duchovní správě v pohraničí. 7. ledna 1972 složil slavné sliby v dominikánském řádu.

V roce 1975 mu byl odňat „státní souhlas k duchovní správě“, pracoval pak patnáct let jako rýsovač v továrně Škoda Plzeň. Intenzivně žil ilegální řádový život a věnoval se studiu. Spolupracoval na zřízení tajného řádového studijního centra a organizoval náboženskou činnost mladé dominikánské generace na území Československa. V roce 1979 získal licenciát teologie na Papežské teologické fakultě sv. Jana Křtitele ve Varšavě.

Za „maření státního dozoru nad církvemi“ byl 15 měsíců vězněn v Plzni-Borech. V roce 1986 byl jmenován provinciálem Československé dominikánské provincie a byl jím až do roku 1998.

6. června 1998 byl papežem Janem Pavlem II. jmenován 24. sídelním biskupem královéhradeckým a navázal na velkorysou činnost a projekty svého předchůdce arcibiskupa Karla Otčenáška. Sv. Vojtěcha navrhl za třetího patrona diecéze. Založil Diecézní teologický institut a církevní gymnázium ve Skutči. Dokončil rekonstrukci Nového Adalbertina, v jehož areálu byla vybudována nová Biskupská knihovna.

13. února 2010 byl Svatým otcem Benediktem XVI. jmenován 36. arcibiskupem pražským. Je velkým kancléřem KTF UK Praha. O slavnosti Zjevení Páně 6. ledna 2012 Svatý otec Benedikt XVI. oznámil, že bude 18. února 2012 při veřejné konzistoři jmenován kardinálem.

Další informace

Délka pořadu

Ročník

Účinkující

Velikost audionahrávky 70 MiB

Recenze

Zatím zde nejsou žádné recenze.

Buďte první, kdo ohodnotí „Církev v demokratickém státě“